Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir?

Anasayfa » Kulak Çınlaması (Tinnitus) Nedir?

Ortamda sesli bir uyaran olmadan ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denilmektedir. Algılanan ses; çınlama, uğultu, rüzgâr sesi veya bir makinenin çalışma sesi gibi değişik tonlarda ve özelliklerde tarif edilebilir.

Kulak çınlamasına neden olabilecek çok sayıda sebep vardır. Bunlar arasında dış kulak kanalında salgı birikimi gibi basit bir sebep olabileceği gibi çok nadir de olsa kötü huylu tümör gibi ciddi bir sebep de olabilir. Bu nedenle tüm kulak çınlamalarının önemsenmesi ve temel muayene ve değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

Kulak çınlamaları (tinnitus) iki grupta incelenir:

Objektif Tinnitus

Dışarıdan net olarak duyulmasa da kulak bölgesinden ya da komşu organ ve dokulardan kaynaklanan gerçek bir ses mevcuttur. Bu ses dikkatli dinleme ile muayenede de fark edilebilir. Genellikle damar içeriği zengin tümörlerde ya da damar kökenli anomalilerde kanın damarlar içinde akarken yaptığı türbülansa bağlı oluşur. Orta kulak ya da östaki kanalı çevresindeki adalelerin istemsiz ritmik kasılmaları da buna neden olabilmektedir. Nispeten nadir olarak izlenen çınlama nedenidir.

Subjektif tinnitus:

Kulak çınlamaların asıl büyük grubudur. Ortamdan ya da vücuttan kaynaklanan herhangi bir ses yokken algılanan seslerdir. En sık görülen sebepler olarak şunlar sayılabilir:

* İç kulaktaki işitme organının yaşlanması,

* Çeşitli nedenlerle oluşan işitme kayıpları,

* Kulağa giden damarlarda daralma ve dolaşım bozukluğu,

* Gürültülü ortamlarda bulunma (ses travması),

* Orta kulak iltihapları,

* Dış kulak yolu hastalıkları,

* Kolesterol ve diğer yağların yüksek oluşu,

* Hipertansiyon,

* Psikolojik faktörler (depresyon, gerginlik),

* Kullanılan ilaçlar (aspirin, bazı antibiyotikler).

Kulak çınlaması ile başvuran hastada yapılması gerekenler:

* Detaylı bir hikâye ve tam bir fizik muayene,

* Odyolojik işitme testleri,

* Kan basıncı ölçümü,

* Kan tahlilleri,

* Radyolojik incelemeler.

Yapılan tetkikler sonucunda eğer çınlamaya sebep olabilecek bir hastalık bulunursa, o hastalığın tedavisi yapılmaya çalışılır. Ancak mevcut hastalığın başarılı tedavisi bile çınlamayı tam olarak ortadan kaldırmayabilir.

Kulak Çınlamasında Tedavi Seçenekleri

Çınlamayı azaltmak için en sık başvurulan yöntem ilaç tedavisidir. Çınlama eğer hastanın günlük yaşamını etkileyecek kadar şiddetliyse, tinnitus maskeleyici denilen ve işitme cihazına benzer cihazlar faydalı olabilmektedir ya da çınlama bir tümor varlığı dolayısıyla oluşmaktaysa cerrahi yaklaşım izlenir.

Son yıllarda çınlama tedavisinde kullanılmaya başlayan yeni bir yöntem ise Düşük Güçlü Laser Uygulamasıdır. Bu yöntemle uygun dalga boyu ve dozlarda yapılan ardışık tedavi seansları ile oldukça iyi sonuçlar elde edilmesine karşın bütün çınlamaları tam olarak iyileştiren kesin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemelidir.

Organik bir patoloji saptanmayan, ilaç ve laser tedavisinden fayda görmeyen hastalarda çınlama adaptasyon tedavisi önerilmektedir.

Whatsapp
DUY ANALİZ İŞİTME MERKEZİ
DUY ANALİZ İŞİTME MERKEZİ
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?