SGK işitme cihazı için ne kadar ödeme yapıyor?

13.11.2022
153
<strong>SGK işitme cihazı için ne kadar ödeme yapıyor?</strong>

SGK işitme cihazları için zaman zaman artırımlar yapmakla birlikte güncel olarak işitme cihazı için ödediği tutar brüt 1.514 TL’dir. Sosyal güvenlik kurumu çalışanlar için işitme cihazı alımında %20 kesinti ile net 1211,20 TL ödemektedir. İşitme cihazı fiyatlarını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. SGK ödeme yapacağı işitme cihazı için asgari özellikler belirtmiş ve hâlihazırda emekliler için maaşından %10 kesinti yaparak net 1362,6 TL ödemektedir.

  • SGK işitme cihazı için emekli bireylere 1.514 TL ödeme yapmaktadır.SGK işitme cihazı için emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu 4 yaşından küçük çocuklar için 2.725,2 TL* ödeme yapmaktadır.SGK işitme cihazı için emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için 2.422,4 TL* ödeme yapmaktadır.SGK işitme cihazı için emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu 13-18 Yaş aralığındaki çocuklar için 2.271 TL* ödeme yapmaktadır.İşitme cihazı için SGK çalışanlara 1211,2 TL** ödemektedir.İşitme cihazı için SGK çalışanların bakmakla yükümlü olduğu 4 yaşından küçük çocuklara 2.180,16 TL** ödeme yapmaktadır.İşitme cihazı için SGK çalışanların bakmakla yükümlü olduğu 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için 1937,92 TL** ödeme yapmaktadır.İşitme cihazı için SGK çalışanların bakmakla yükümlü olduğu 13-18 yaş aralığındaki çocuklar için 1816,8 TL** ödeme yapmaktadır.
  SGK işitme cihazı ödemesini vatandaşa değil sözleşme yaptığı işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerine yapmaktadır. İşitme cihazı fiyat aralıkları değişkendir. Duy Analiz İşitme merkezlerinin SGK ile sözleşmesi vardır. SGK kapsamında işitme cihazı almak isteyen kişiler Türkiye genelindeki Duy Analiz işitme merkezlerini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilir ve işitme cihazı denemesi yapabilirler.İşitme cihazı SGK ödemeleri için 81 ildeki SGK il müdürlüklerinde de güncel bilgi alınabilir veya sağlık uygulama tebliği incelenebilir.Geçmiş geri ödemenizin tarihini öğrenmek ya da mevcut geri ödemenizi takip etmek için:e-Devlet’e girin veya SGK ile iletişime geçin(*)Emekliler için belirtilen rakamların %10 kadar maaş kesintisi yapılmaktadır.(**)Çalışanlar için rakamlar brüt ücretler üzerinden %20 kesinti yapılarak hesaplanmaktadır.İşitme cihazı Sağlık Kurulu RaporuSGK, işitme cihazı için beş yılda bir katkı sağlamaktadır ancak bunun için bazı evrakların zorunlu kılmaktadır. Sağlık Uygulama tebliğleri zaman zaman değişiyor. SGK, İşitme merkezleri ile anlaşma yaptığı için belgeler hasta tarafında değil İşitme merkezleri tarafından SGK’ya teslim edilmektedir. İşitme cihazı sağlık kurulu raporunda eksik veya yanlış bilgilerin olması halinde SGK, ödeme yapmamakta, dosyayı iade etmekte veya kesinti yapmaktadır. İşitme cihazı evraklarını hazırlayıp Sosyal Güvenlik kurumuna teslime eden kişinin SUT’u detaylı şekilde incelemelidir.

İşitme Cihazı Sağlık Kurulu Raporunda Olması Gerekenler

 • Sağlık kurulu Rapor tarihi
 • Sağlık kurulu Rapor numarası
 • ICD-10 tanı bilgisi
 • Hastanın adı-soyadı
 • Hastanın T.C. Kimlik numarası
 • Sağlık kurulu Raporu düzenleyen kurumun adı
 • Hastanın doğum tarihi
 • Medula Provizyon numarası
 • Muayene tarihi
 • İşitme kaybı kalıcıdır ibaresi
 • İşitme cihazı önerilen kulağın yön bilgisi
 • İşitme cihazının tipi; kulak içi veya arkası olduğu belirtilmelidir.
 • Sağ ve sol kulak için 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında hava yolu ve kemik yolu eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme test sonuçlarını içermelidir. (8 yaş altı çocuklarda konuşmayı ayırt etme skoru şartı aranmaz) 8 yaş ve üzerinde konuşmayı ayırt etme testinin yapılamadığı durumlarda ise gerekçenin (hastanın Türkçe bilmemesi, serabral palsi, motor mental veya hastanın teste koopere olamaması gibi) raporda belirtilmesi gereklidir.
 • Cihaz raporu ise (diğer kulağına 10 yıl önce rapor almış dahi olsa) “diğer kulağında kullandığı cihazdan fayda görmüştür” ibaresinin raporda yazması gereklidir.
 • İkinci kulağına cihaz ödemesi yapılabilmesi için en az 6 ay süre geçmesi gerekmektedir.
 • Rapor; 1’i KBB uzmanı olmak üzere 3 hekim imzasının bulunduğu heyet raporu olmalıdır.
 • 0-18 yaş çocuklarda raporların 3.basamak sağlık kurumları (Üniversite Hastanesi  veya Eğitim Araştırma Hastanesi) tarafından düzenlenmesi gereklidir.
 • İşitme eşikleri ilgili kulakta 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında 26 dB ve üzerinde, ABR ile belirlenmiş ise 30 dB ve üzerinde olması gerekmektedir.
 • 13 yaş ve altı hastalarda kulak içi rapor yazılamaz.
 • Raporda işitme cihazının özellikleri belirtilmelidir. (Digital, programlanabilir v.b)

İşitme cihazı SGK Raporu geçerlilik süresi nedir?

SGK, işitme cihazı ödemesi yapmak için işitme cihazı için düzenlenmiş reçete ve raporu zorunlu kılmaktadır. İşitme cihazı raporunda yukarıda belirtilen bilgilerin bulunması gerekmektedir. İşitme cihazı raporu geçerlilik süresi yayınlanan tebliğlere göre değişmektedir ancak yürürlükte olan sağlık uygulama tebliğine 2 aydır.

SGK ÖDEMELER İÇİN NE YAPMALIDIR?

İnsan kaynağının akademik seviyesinin yükseliyor ve vatandaşa  sıcak ilgiyle(geçmiş yıllara göre) yaklaşılıyor.

Yukarıda yazılanlar bir toplam kalite için önemli olsa da yeterli değil. Bir konu hakkında en doğru sonuca ulaşmak için doğru kararın alınması gerekir. İşte bu devrede sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve iletişimi büyük önem arz ediyor. Kamuda görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan yöneticilerin bir karar almadan önce ilgili konu hakkında sivil toplum kuruluşlarıyla enine boyuna görüşmeli ve tavsiyelerini ciddiyetle dikkatte almalıdır.

SGK, Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkisini daha da geliştirmeli!

SGK’nın geçmişten kalan şüpheci yaklaşımı  maalesef hem firmalar açısından hem de vatandaş açısından kayıplara sebep olabiliyor. Özellikle son 8 yılda SGK’da çok olumlu değişimler gözlemliyoruz ancak yeterli değil. 18 yaş üstü için ,STK’ların ısrarla vurguladığı ve hala düzeltilmeyen iki kulağa verilmesi gereken işitme cihazı problemi devam ediyor, yani vatandaş diğer kulağına işitme cihazı almak için 6 ay beklemek zorunda bırakılıyor. 18 yaş altı için 3.basamak hastanesinden rapor alma zorunluluğu devam ediyor.

Yani Anadolu’nun pek çok şehir ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız çocuklarına alacağı işitme cihazı ödemesini alabilmek için  farklı şehirlere giderek çocukları için rapor alıyor. Bu uygulama belki ilk kez işitme cihazı alacak çocuklar için makul kabul edilebilir ancak İşitme kaybı tanısı konulan ve daha önce işitme cihazı kullanmış çocukların ve ailelerinin sürekli şekilde bu uygulamaya zorunlu bırakılmaları ciddi mağduriyet oluşturmaktadır. Üstelik SGK işitme cihazının tamamını ödemiyor sadece belli kısmını karşılıyor. Farklı şehre rapor almak  için ailesiyle birlikte giden vatandaşın yapacağı harcamalar belki SGK’nın katkısından daha fazladır.

SGK, il müdürlükleriyle aynı dili kullanmalı!

Hem işitme merkezlerinin hem de vatandaşın yaşadığı diğer önemli bir husus,  kurum tarafından yayınlanan tebliğlerin il müdürlükleri tarafından farklı şekilde yorumlanabilmesidir. Farklı yorumlamalar vatandaş, firma ve kurum çalışanlarının zaman ve enerjisinin gereksiz yere harcanmasına ve bürokrasinin artmasına sebep olabiliyor.

İşitme cihazlarında teknolojik devrim yaşanıyor!

Bugünkü işitme cihazları, geçmişte kullanılan klasik işitme cihazlarından artık çok daha farklı ve içinde elektronik, yazılım, akustik ve elektroniği barındıran muhteşem işitme bilgisayarlarıdır. Son üç yılda ülkemizde Odyoloji lisans ve odyometri önlisansı mezun sayısındaki artışla birlikte artık Türkiye’nin her yanında nitelikli ve nicelikli hizmet ve ürünlere ulaşmak çok kolaylaştır. Sosyal varlık olan İnsan için işitme duyusu diğer duyuları arasında ayrı bir öneme sahiptir. Sahip olduğu nimetin farkındalığıyla hareket etmeli ve işitme duyusunu korumalıdır.

Sgk’dan Destek Almak İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler

Ülkemİzde, gerçek menşei bilinmeyen, kullanıcı açısından risk oluşturan işitme cihazlarının cirit attığı işitme sektöründe, ilk kez bir yönetmelik yürürlüğe giriyor.

Aralık ayında yayımlanması beklenen ve son şekli verilen “Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten Ve/Veya Uygulayan Merkezler İle İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sektöre çeki-düzen gelmesi bekleniyor. Yönetmelik ile işitme cihazı satışına denetim gelirken, Sağlık Bakanlığı ve SGK onaylı olmayan cihazlara devlet para ödemeyecek.

Ruhsatsız İşitme Merkezinden Alınan Cihaza Para Ödemesi Yok

Bir işitme merkezi Genel Müdürü Mahfuz Ağaç, yaptığı değerlendirmede, bu yönetmeliğin sektör için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanlığı’nın yıllardır sahipsiz olan işitme sektörüne sahip çıktığını dile getirdi ve “Senelerdir ihmal edilmiş olan bir piyasa, Sağlık Bakanlığı tarafından artık kayıt altına alınıyor. Sektör ilk kez devlet ile ciddi muhatap olacağı için sıkıntıların, eksikliklerin zamanla giderileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İşitme cihazı alacak olan vatandaşlara uyarıda da bulunan Mahfuz Ağaç, yeni yönetmelik kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve SGK onaylı olmayan işitme cihazları için SGK’nın ödeme yapmayacağına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Bilgi Bankası adıyla bir sistem kurduğunu anlatan Ağaç, “İşitme cihazı aldığınızda bunun faturası  Ulusal Bilgi Bankası’nda incelenecek. Satış yapan firmanın ruhsatlı olup olmadığı, cihazın onaylı olup olmadığı denetlenecek. Cihaz için SGK’da belirlenen ödeme bu inceleme neticesinde yapılacak. Ulusal Bilgi Bankası ile yetkili olmayan firmaların satış yapması engellenecek, böylece kayıtdışına darbe vurulacak” dedi.

Denetimler Arttırılacak

“Sektöre artık kalite gelecek” diyen Ağaç; şunları söyledi: “İşitme sektörü bir sağlık sektörü ancak bugüne kadar  kararlılıkla bir yaptırım uygulanmıyordu, denetim yetersizdi.

İşi konusunda profesyonelce eğitim almamış kişilerin,işitme engellilerin işitme kaybına uygun cihaz vermedikleri veya cihazı uygun programlayamadıkları için binlerce insanımız sorununa çözüm bulamadığı gibi,işitme cihazına dolayısıyla hayata küsmüştü. Bu ümitsizlikle cihazlarını kullanmak yerine çekmecelerine koyan vatandaşlarımızın bu sektöre güvenleri kaybolmuştu.

Ayrıca, denetim eksikliğinden kayıt dışı ülkemize giren cihazları satan bazı satıcılar, fatura ve garanti belgesi  vermedikleri için bu tür firmalara hiçbir müeyyide uygulanamıyordu. Bunun yanı sıra vatandaşın güveni sarsıldığı için bu mesleği yasalara uygun yapan  firmalar da zarar görüyordu. Ancak, önümüzdeki aylarda sektöre çeki-düzen gelecek ve artık işitme engelliler işitme cihazı ile barışacak.”

İşitme sektöründe yaygın olan kayıt dışı firmalara dikkat çeken Mahfuz Ağaç, vatandaşların daha sonra mağdur olmaları için faturalı ve seri numaralı işitme cihazlarını tercih etmelerini ve cihazı satın almadan önce mutlaka ruhsatlı bir işitme merkezinde test yaptırmalarını, test sonucuna göre cihaz almalarını önerdi.

Öte yandan, Mahfuz Ağaç,  yönetmelik ile 4 yaş altındaki çocuklara yönelik işitme cihazı satışında önlem alınmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. “Çünkü  küçük çocuk derdini anlatamıyor, mağdur ediliyordu” diyen Ağaç,  şöyle devam etti: “Artık dileyen küçük çocuklara işitme cihazı satamayacak. Bunun için Bakanlığın belirlediği özel şartları yerine getirmeleri gerekiyor.”

Yönetmelik Ne Getiriyor?

Bu arada,  ilk kez 3 Aralık 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, 2 yıl içerisinde bazı değişiklikler yapıldı. Yönetmeliğin son şeklinin 3 Aralık 2010’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yönetmeliğe göre, 4 yıldır işitme sektöründe hizmet veren şahıslara, Sağlık Bakanlığı’nın belirleyeceği herhangi bir üniversitenin düzenleyeceği eğitim programlarına katılmaları sağlanacak, akabinde yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde  ruhsatlı işitme merkezi açma imkanı tanınıyor.

Her Merkez 4 Yaşın Altındaki Çocuklara Cihaz Satamayacak

Yönetmelik, çocuklar için de ayrı bir prosedürü uygulamaya sokuyor. Nitekim, yönetmeliğe göre 48 aydan küçük çocuklara işitme cihazı satmak için özel şartlar gerekiyor. Buna göre, her merkez, 4 yaşın altındaki çocuğa artık kolayca cihaz satamayacak. Bu yaş grubundaki çocuklara satış yapabilmek için Bakanlığın yönetmelik ile belirlediği bazı  özel cihazları bulundurmak gerekiyor. Sadece bu cihazları alan firmalar, 4 yaş altı çocuklara işitme cihazı satabilecek.

Çocuklara Cihaz İçin Yüzde 50 Fazla Ödeme

Yönetmeliğe göre, işitme cihazı için çocuklara yetişkinlerden yüzde 50 daha fazla ödeme yapılacak. Ayrıca, SGK kapsamında olmayan 18 yaşındaki tüm çocuklara devlet güvencesi ile işitme cihazı verilecek.

Bu arada, yeni yönetmelikte işitme cihazı için SGK’dan yapılan ödemenin tutarı her bir cihaz için 2.725,2 TL’ye yükseldi.

Ziyaretçi Yorumları (8)
 1. Verdiğiniz detaylı bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim

 2. viski fiyatları dedi ki:

  detaylı ve akıcı bir makale olmuş kaleminize sağlık

 3. saatler dedi ki:

  detaylı bilgilendirme için teşekkür ederim

 4. bilgi dedi ki:

  verdiğiniz detaylı bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim

 5. bilgiler dedi ki:

  düzenli olarak ziyaret ettiğim sitelerden biri ve yine faydalı bir makale olmuş sap olun

 6. memur dedi ki:

  detaylı bir makale olmuş epey faydasını göreceğimi düşünüyorum teşekkürler

 7. Bilgili Sözlük dedi ki:

  Detaylı bir içerik olmuş. Üstelik de akıcı. Teşekkürler

 8. Bu Kadar Bilgi dedi ki:

  Detaylı bir makale olmuş. Baştan sona okudum ve karşılaşmış olduğum için de mutluyum. Teşekkür ederim.

Whatsapp
DUY ANALİZ İŞİTME MERKEZİ
DUY ANALİZ İŞİTME MERKEZİ
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?